ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Презентация „Трудовата дейност на хората“

Знаете ли …?

Това е контролната работа, която правихме на 16.11.2017 г.