СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПОНЕДЕЛНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Математика
 4. Хореография – СИП
 5. Изобразително изкуство
 6. Физическо възпитание и спорт – модул

ВТОРНИК

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Музика
 4. Човекът и природата
 5. Математика
 6. Физическо възпитание и спорт

СРЯДА

 1. Български език и литература
 2. Български език и литература
 3. Английски език
 4. Математика
 5. Физическо възпитание и спорт
 6. Час на класа

ЧЕТВЪРТЪК

 1. Английски език
 2. Човекът и обществото
 3. Математика 
 4. Български език и литература
 5. Информационни технологии – СИП
 6. Музика

ПЕТЪК

 1. Български език и литература – ЗИП
 2. Английски език
 3. Човекът и природата
 4. Домашен бит и техника
 5. Английски език – ЗИП