ДНЕВЕН РЕЖИМ НА 199ОУ

ДНЕВЕН РЕЖИМ НА 199ОУ

Начало на учебните занятия – 8.00 часа

Малко междучасие – 10 мин.

Голямо междучасие – 20 мин. /след втори час/

Учебен час с продължителност 40 минути

СУТРИН
СЛЕД ОБЯД
1-ви час 8.00 ч. 8.40 ч. 1-ви час обяд, организиран спорт и отдих
2-ри час 8.50 ч. – 9.30 ч. 2-ри час самоподготовка
3-ти час 9.50 ч. – 10.30 ч. 3-ти час самоподготовка
4-ти час 10.40 ч. – 11.20 ч. 4-ти час занимания по интереси
5-ти час 11.30 ч. – 12.10 ч. 5-ти час занимания по интереси
6-ти час 12.20 ч. – 13.00 ч. 6-ти час организиран спорт и отдих

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

     Учебните часове започват в 8.00 часа. Учениците трябва да са в класната стая най-късно в 7.50 часа, за да се подготвят спокойно за час. Случва се да се закъснее, но не трябва да става навик, защото децата се разсейват, когато някой влезе в стаята, след като урокът е започнал.

     Моля да бъда уведомявана, когато детето ще отсъства от учебни занятия. Трябва да предоставите медицинска бележка, ако то е отсъствало по здравословни причини в срок от 3 дни след връщането му на училище. Имате право да напишете извинителна бележка по домашни причини, която да извинява до 3 дни за цялата учебна година.